SODEK

SODEK – SULTANGAZİ OKULLARINDA DEĞER VE KARAKTER EĞİTİMİ

Bir baba evladına güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz . Hadis-i Şerif

Bu projemizde çevremizdeki okullarda Kuran-ı Kerim, Siyer, Ahlak, İbadet dersleri, sosyal ve kültürel etkinlikler yaz boyunca yapılmaktadır. Bu vesile ile okullarımız öncü bir neslin yetişmesi yolunda asli fonksiyonlarına kavuşmuştur.